rosthaugRosthaug videregående skole ble startet i 1981. Daverende rektor Bjørn Lippestad ble ansatt i juni, og i august samme år begynte to klasser i allmennfaglig studieretning i hvert sitt klasserom på Nordre Modum ungdomsskole, Vikersund. Da var det to heltidsansatte lærere, og en del av undervisningen ble derfor gitt av timelærere.

Samtidig ble det bygd lokaler for en kombinert videregående skole på eiendommen Rosthaug på Åmot, der det tidligere hadde stått en bolig for direktøren på Embretsfoss Papirfabrikk.

Skoleåret 1982/83 ble nybygget tatt i bruk av 250 elever. Det var nå tre førsteklasser og to andreklasser i allmennfaglig studieretning. Studieretning for estetiske fag ble representert med en grunnkursklasse tegning, form og farge. I studieretning for handels- og kontorfag ble det også opprettet en grunnkursklasse, og i studieretning for håndverks- og industrifag ble det satt i gang to grunnkursklasser i elektrofag og to grunnkursklasser i maskin- og mekaniske fag.

Seinere fikk skolen også en grunnkursklasse for industrisnekkere, en grunnkursklasse for tømrere og to grunnkursklasser for helse- og sosialfag. Skolen har etter hvert utvidet tilbudet innen de fleste utdanningsprogrammene.

Fra og med skoleåret 1992/93 fikk Rosthaug videregående skole ansvaret for undervisningen ved Hassel kretsfengsel i Skotselv. Skolen har også en klasse for elever med yrkesfaglig utdanning som vil utvide fagkretsen sin slik at de får studiekompetanse (Påbygging til generell studiekompetanse). Skolen har også utdanningsprogrammene medier og kommunikasjon, resturant- og matfag, idrettsfag og utdanningsprogram naturbruk. Skoleåret 2013/2014 har skolen i alt 38 klasser. Med fulle klasser vil det si ca. 710 elever fordelt på ulike utdanningsprogrammer.

Rosthaug videregående skole er som man forstår en allsidig videregående skole med tilbud til ulike elevgrupper. Skolen legger vekt på at de ulike elevgruppene og lærergruppene skal møtes i konstruktivt samarbeid og gjensidig forståelse, slik at man i fellesskap kan nå de mål som skolen setter seg for faglig og menneskelig utvikling. I tillegg til å gi elevene best mulig faglig grunnlag for yrkesliv og videre utdannelse, legger skolen vekt på å utvikle gode omgangsformer mellom mennesker av ulike kategorier og å gi elevene innsikt i mellommenneskelige og internasjonale forhold. Skolen vil legge forholdene til rette for søkende ungdom, og gir derfor spillerom for initiativ fra elevene, men venter også at elevene selv er med på å ta ansvar for sin læring og utvikling. For å utvikle mellommenneskelig forståelse har skolen i en årrekke bevisst arbeidet med internasjonaliseringsprosjekter.

www.rosthaug.vgs.no